Hem > Nyheter > Innehåll
Hur ser förpackningen 2030 ut?
- Aug 28, 2018 -

Befolkningstillväxt och brist på resurser är stora trender idag och förändrar konsumenternas vanor och påverkar förpackningsindustrins utveckling. "Packaging News" redaktör Philip Chadwick och förpackningsdesigner och teknisk expert Noora Nylander för att vi ska kunna förutse och se fram emot prospekterna för förpackningsindustrin 2030.


Philip Chadwick, redaktör för Packaging News, anser att förpackningens primära funktion är att skydda produkten, och det kommer inte att förändras. Utmaningen för hållbar utveckling och andra stora trender är dock att omforma hela förpackningsindustrin.


"I förpackningsindustrin innebär hållbar utveckling att utveckla och designa mer miljövänliga material som mildrar miljöpåverkan i slutet av produktionskedjan. Till exempel i Storbritannien har industrin utvecklat återvinningsbar, miljömärjbar förpackning för att framgångsrikt klara av denna utmaning. "


Smart förpackning är en av de innovationer som driver matindustrin. Det hjälper till att hålla maten färsk under en längre tid, minska mängden avfallsdeponering och förbättra produktens ekologiska prestanda.


"Förpackningen upptar en relativt liten men synlig del av försörjningskedjan. Konsumenterna har olika intressanta platser, och lagstiftaren arbetar också för att minska användningen av förpackningsmaterial. "