Hem > Kunskap > Innehåll
Papper Maskinsystem klassificering
- Mar 23, 2018 -

Transmissionssystem.

Alla delar av pappersmaskinen ansluten till synkron drift, så att mekaniska och elektriska komponenter. Den består av mekanisk retardationsanordning, hastighetsstabiliserande enhet och grenöverföringsanordning, och strömkällan används.

Vitt vatten system.

Det är återvinnings-, behandlings- och återanvändningssystemet för uttorkning av pappersmaskinens bildande del. Inklusive vitvattenuppsamling, transport, filtrering eller utfällning, luftflotationsutrustning för att separera återvinningen av återvinning av fibrer och fyllmedel samt det vita vattnet i papperstillverkningsprocessen för återvinning av hela systemet.

Hjälpsystem.

Den består av elsystem, vakuumsystem, smörjsystem, verkstad, avgassystem, skadad pappersbehandling, tryckluftsystem och vattenförsörjning och avloppssystem.